Aktualności


Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż NZOZ LOGOMED otrzymał tytuł „Przyjaznej Przychodni”.

Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Ośrodek Zaburzeń Wieku Rozwojowego

Do zadań Ośrodka Zaburzeń Wieku Rozwojowego należy:
 • ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy: lekarskiej, psychologicznej, logopedycznej oraz ocena sfery ruchowej dziecka (ocena rozwoju ruchowego i stanu narządu ruchu),
 • opracowanie szczegółowego, wielospecjalistycznego i kompleksowego programu postępowania w sferze fizycznej, psychicznej i społecznego rozwoju dziecka,
 • śledzenie rozwoju dziecka poprzez uaktualnianie diagnozy oraz dostosowanie programu postępowania do zmieniających się potrzeb rozwojowych i zdrowotnych dziecka,
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania, terapii i stymulacji rozwoju dziecka,
 • realizowanie psychologicznych programów wsparcia rodziny niepełnosprawnego dziecka,
 • udzielanie rodzicom szczegółowych wskazówek na temat metod i technik pielęgnacji, opieki, stymulacji rozwoju i usprawniania dziecka. 
Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
w Ośrodku w
 szczególności kierowane są dzieci:
 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego,
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej),
 • z zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa),
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.  
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
w Ośrodku obejmuje:
 • poradę lekarską,
 • porady z zakresu psychologii, psychoterapii i neuropsychologii,
 • porady z zakresu logopedii,
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii,
 • indywidualne zajęcia dostosowane do stanu dziecka,
 • zajęcia grupowe.
 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH